Hypnos

Hypnos är inte ett sömnliknande tillstånd som man skulle tro utan tvärtom, ett tillstånd av ökad medvetande grad. Ungefär som när man dagdrömmer, det tillståndet kan man bli guidad till genom olika tekniker.

I det tillståndet är det undermedvetna tänkandet mottagligt att göra dom positiva förändringar man eftersträvar som klient. Man är fullt medveten hela tiden men tonar ned omkring liggande stimuli och därigenom får man fullt fokus på det som skall behandlas utan störande – hämmande tankar. I den relaxering och avslappning man befinner sig i är suggestions mottagligheten maximerad, därigenom kan man via hypnosterapeuten eliminera rädsla, trauman, felaktigt inprogrammerade tankar, känslor och beteenden.

Man tar också till sig dom positiva förändringar man bör göra med och för sig själv på en undermedveten nivå som sedan styr vårt medvetna tänkande och agerande i rätt riktning.

Peter Lundgren är utbildad i USA, samt medlem i American Guild of Hypnotherapists. Han har arbetat praktiskt i 10 år med hypnos och behandlat tusentals patienter. Alltifrån fysiska besvär, emotionella besvär, trauman, självkänsla, idrottshypnos, regressionsterapi, past life, m.m.