Kinesiologi

Kinesiologi

Kinesiologi är en form av diagnostik via användandet utav muskel testning som en primär feedback mekanism för att utröna hur en persons kropp fungerar. När detta görs på ett adekvat sätt, så får man svaret på den bästa tillämpningen och terapin för den enskilda personen.

Hälsotriaden

Kinesiologin använder sig utav hälsotriaden: kemiskt – mentalt – mekaniskt som fundament för att behandla obalanser i kroppens system som yttrar sig som symtom, ”sjukdomar”. Kinesiologins diagnostiska teknik via manuell muskel testning avslöjar källor till kroniska symtom som ibland blir förbisedda av mer konventionell medicinsk undersökning.

Muskeltestning

Kinesiologisk muskeltestning är helt smärtfri även om teknikerna kan variera avsevärt mellan olika terapeuter. Grundaren utav applied kinesiology var den Amerikanske kiropraktorn Georg Goodhart, som på sextiotalet började utveckla teknikerna. Men idag används kinesiologin inom en stor variabel av yrkeskategorier, som tex. Läkare, psykologer. psykiatriker, sjukgymnaster, tandläkare, veterinärer, massörer mm.

Peter Lundgren har arbetat med kinesiologi i 24 år och är en utav de först utbildade i Sverige, och har sedan dess gått på åtskilliga utbildningar i USA, England, och Frankrike.