NLP

NLP – Neuro Linguistic Programming

NLP har kallats instruktions manualen till våra hjärnor: Det förklarar hur vi tar in information från omvärlden och gör det logiskt i hjärnan. Den neurologiska processen som sker, påverkar hur vi mår och hur vi beter oss i olika situationer. Genom NLP så kan vi påverka tanke processen så att vi tänker, mår och beter oss på ett nytt sätt som är positivare för oss.

Linguistic

Den språkliga delen har att göra med hur vi kommunicerar med andra människor, men framför allt hur vi kommunicerar med oss själv. Hur den interna dialogen på en medvetenoch undermedveten nivå sker, där kan NLP omvandla den kommunikationen till ett flöde som vi har nytta av samt stärka vår personlighet.

Programmering

Programmering har att göra med att vi allt sedan barndomen formats i olika tankar och beteenden och värderingar, via föräldrar, skola, kamrater, umgänge, media mm. Men vi är inte programmerade från födseln att vara fastlåst för alltid i ett visst tänkande – beteende. Utan kan program skapas så kan dom också omprogrammeras, så att begränsningar kan bytas ut mot användbarare alternativ.